Lina Johansson driver Mindstrong Consulting - idrottspsykologisk rådgivning och utbildning.

Lina har själv varit elitaktiv inom idrott där intresset väcktes för området idrottspsykologi. Linas uppväxt präglades av idrott av olika slag. En idrottskarriär tog fart inom alpin skidåkning där Lina bland annat var landslagskamrat med Anja Pärson. De sista åren av idrottskarriären ägnades åt universitetsstudier kombinerat med idrott i amerikanska Utah. Sex års universitetsstudier har lett till en gedigen utbildning inom idrottsprestationspsykologi. 

Idag brinner Lina för barn och ungdomars hälsa inom idrotten. Hon vill finnas där för elitidrottare som strävar mot att uppnå topprestationer samt för ledare, tränare och föräldrar som behöver stöd i det mentala, idrottspsykologiska arbetet. Lina har flera års erfarenheter av att jobba med männiksor som aktiv idrottare, ledare, tränare, utbildare och rådgivare.

 

www.mindstrong.se